กิจกรรมต่างๆ
   
สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Learning By Doing
Best Look 1024 x 768
การผลิตอิฐตัวหนอน

การทำอิฐตัวหนอน
ทำความรู้จักกับวัสดุที่นำมาทำอิฐตัวหนอน
ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้
ศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการทำ
ลงมือปฏิบัติทำจริง
ภาพวิธีการทำอิฐตัวหนอน

ประกอบอิฐตัวหนอนภายในโรงเรียน
วัดขนาดสถานที่ที่จะทำการติดตั้ง
คำนาณหาจำนวนอิฐว่าใช้กี่ก้อน
ปรับสถานที่ให้พร้อมติดตั้ง
ลงมือติดตั้ง
ภาพการติดตั้งอิฐตัวหนอนภายในโรงเรียน

การผลิตอิฐตัวหนอน

อุปกรณ์
1. จอบผสมปูน
2. กระป๋องปูน
3. บุ้งกี๋ (พลาสติกน้ำ)
4. บัวรดน้ำ(ชนิดฝอยละเอียด)
5. เกรียงโบก
6. เกรียงขัดมัน
7. สากไม้สี่เหลี่ยม *บางรายการสามารถผลิตขึ้นใช้เองได้
8. ภาชนะตวงสีฝุ่น
9. แกลลอนผ่าใส่มันโซล่า
10. แปรงทาสี 2 นิ้ว
11. กระเบื้องแผ่นหนา6 มม.
12. แบบพิมพ์ขนาดต่าง ๆ
13. ตะแกรงร่อนทราย

ขั้นตอนการเตรียมส่วนผสม
ส่วนผิวหน้า
ชนิดเป็นสี
สีฝุ่น 1 ส่วน
ปูนซีเมนต์ขาว 5 ส่วน
ทรายละเอียด 10 ส่วน
น้ำค่อย ๆ ใส่พอชุ่ม คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดี
ใส่น้ำทีละน้อย ๆ คลุกให้เข้ากันระวังอย่าใส่น้ำมากเกิน
ไป ลองใช้มือกำดู ถ้า ส่วนผสมจับกันเป็นก้อนก็ใช้ได้ ใช้ตะแกรงร่อนส่วนผสม
ส่วนตัวอิฐ
1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1 ส่วน
2. หินฝุ่น 2.5 ส่วน
3. ทราย 2.5 ส่วน
ผสมให้เข้ากัน แล้วค่อย ๆ ใส่น้ำใช้มือลองกำดู ถ้าส่วนผสมจับกันเป็นก้อนก็ใช้ได้ ระหว่างปฏิบัติงานถ้าส่วนผสมแห้ง สามารถพรมน้ำและคลุกเคล้าใหม่อัตรา
ส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การผลิต
1. ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ด น้ำมันที่แบบพิมพ์ให้ สะอาด
2. ใส่ส่วนผสมผิวหน้าบาง ๆ โดยใช้เกรียงขัดมันเกลี่ย
ให้ทั่วพิมพ์
3. ใส่ส่วนผสมตัวอิฐลงไปแล้วใช้สากไม้สี่เหลี่ยมอัด
ให้แน่น โดยเฉพาะขอบด้านข้าง
4. ส่วนผสมของอิฐจะพูนเลยพิมพ์ขึ้นมา ใช้เกรียงโบก
ปาดให้เสมอและใช้เกรียงขัดมันปาดอีกครั้งให้เรียบ
5. ใช้กระเบื้องแผ่นเรียบที่แช่น้ำไว้ แล้วนำด้านที่เรียบ
ปิดบนบล็อกพร้อมทั้งคว่ำลงบนพื้น เพื่อป้องกันการ
แตกของอิฐ ขณะถอดออกจากบล็อก
6. การถอดอิฐออกจากบล็อก
- แบบพิมพ์เปิดด้านข้าง ใช้มือซ้ายกดบล็อกไว้ไม่ให้ เคลื่อนที่ มือขวาง้างเปิดออกทั้งสองด้าน ยกพิมพ์ด้าน
บนออก และเลื่อนพิมพ์ด้านข้างออกทั้ง 2 ด้าน
7. นำอิฐที่อยู่บนกระเบื้องรองไปวางอย่างเบาๆ ในที่ที่เตรียมไว้
วิธีการปูอิฐ
1. ปรับพื้นที่ที่จะปูด้วยอิฐบล็อก
2. ใช้ทรายเกลี่ยให้ทั่วและสม่ำเสมอ รดน้ำ อัดพื้น
ให้แน่น แล้วปรับให้เรียบเสมอกัน
3. ใช้เชือกจับแนว วางอิฐตามแนวเชือก ตามลายที่ต้องการ
4. ใช้ทรายละเอียดโรยตามร่องระหว่างอิฐ
5. เทปูนของด้านข้างเพื่อป้องกันการขยับเขยื้อน และ
การแตกของอิฐ หรือใช้ขอบสำเร็จรูปก็ได้

ข้อเสนอแนะ
1. ขณะทำอิฐเสร็จแต่ละก้อน ให้ใช้เกรียงโบกลากส่วนผสมเข้ากองทุกครั้ง ป้องกันส่วนผสมแห้งไว
2. เมื่อทำไปนาน ๆ พิมพ์อาจฝืด ทำให้ถอดยาก ควร
ใช้น้ำมันหยอดที่แกน
3. เมื่อถอดพิมพ์แล้ว ส่วนผสมติดหน้าพิมพ์ แสดงว่าส่วนผสมเปียกเกินไป ให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ดหน้าพิมพ์ให้แห้ง
4. การใส่สีที่ส่วนผสมผิวหน้า ควรใช้ภาชนะตวง
ผิวหน้าทุกครั้ง จะทำให้อิฐทุกก้อนมีความเข้มของสีเท่ากัน
5. ส่วนผสมของผิวหน้า ผสมให้แห้งกว่า ส่วนที่เป็นตัวอิฐ
6. กระเบื้องแผ่นเรียบที่ใช้รองอิฐ ให้หนาอย่างน้อย 6 มม. ควรแช่น้ำทุกครั้ง
7. อิฐที่ถอดจากพิมพ์ใหม่ ๆไม่ควรให้ถูกแสงแดด ควรบ่มในร่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงเว็บไซต์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต๒
To contac us Please mail to master@ptcn.ac.th